PREVEDERI GENERALE

 1. Website-ul „lesfilles.ro” (denumit în continuare „Website”) este proprietatea ELSIMA CONF SRL, o societate organizată și funcționând în conformitate cu legislația românească, având sediul social în Strada Brăilei nr. 104, cod poștal 620170, Focșani, Vrancea, România, și CUI 5810555, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J39/427/1994 (denumită în continuare „Societatea”).
 2. Acești termeni și condiții (denumiți în continuare „T&C”) reglementează relația dintre Societate și orice persoană fizică sau juridică ce acționează în calitate de cumpărător pe Website, care vizitează Website-ul și/sau utilizează Website-ul în orice mod (denumit în continuare „Clientul”). Prin accesarea Website-ului sau prin plasarea unei comenzi pe Website, Clientul acceptă și convine să respecte acești T&C. Societatea recomandă, așadar, tuturor Clienților să citească acești T&C cu atenție și să-i salveze sau să imprime o copie a acestor pentru o consultare ulterioară.
 3. Acești T&C stabilesc drepturile și obligațiile comune care le revin Societății și Clientului rezultând din sau ca urmare a contractului de vânzare încheiat în urma plasării de către Client a unei comenzi pe Website și a confirmării respectivei comenzi de către Societate.
 4. Societatea are dreptul de a modifica periodic acești T&C în funcție de politica sa de afaceri, întotdeauna cu respectarea prevederilor legale aplicabile în vigoare. T&C se vor aplica oricărei comenzi plasate de Client și confirmate de Societate în conformitate cu versiunea T&C publicată pe Website în momentul plasării comenzii de către Client, cu excepția modificărilor acestor T&C impuse de legislația în vigoare și care vor deveni aplicabile direct și imediat.
 5. T&C sunt guvernate de și vor fi interpretate în conformitate cu legislația românească aplicabilă, inclusiv dar fără a se limita la Legea 365/2002 privind comerțul electronic, Ordonanța de Guvern 21/1992 privind protecția consumatorului, Codul Civil Român, Regulamentul UE 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum, Ordonanța de Guvern 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți.
 6. În cazul în care un Client are o plângere împotriva Societății cu privire la activitatea comercială desfășurată pe Website, inclusiv suspiciuni de încălcare a dreptului de autor, Clientul se va adresa Societății prin înaintarea plângerii respective la adresa e-mail următoare: contact@lesfilles.ro.
 7. În cazul în care un Client are o plângere împotriva Societății cu privire la activitatea comercială desfășurată pe Website și respectiva plângere nu a fost soluționată de Societate, Clientul este informat prin prezenta că are dreptul (însă nu și obligația) de a-și înregistra plângerea pe Platforma Comisiei Europene pentru Soluționarea Online a Disputelor. Această platformă este disponibilă prin simpla accesare a link-ului de mai jos:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

De asemenea, la propria sa discreție, Clientul poate înainta plângerea respectivă către Centrul Român pentru Soluționarea Alternativă a Disputelor (SAL) care este Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), accesând link-ul următor: http://anpc.ro/galerie/file/diversefg/CerereSAL2.pdf.

 1. În cadrul acestor T&C, următorii termeni vor avea sensurile de mai jos:
  • Client” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care acționează în calitate de cumpărător pe Website, care vizitează Website-ul și/sau utilizează Website-ul în orice fel;
  • Societate” înseamnă ELSIMA CONF SRL, o societate organizată și funcționând în conformitate cu legislația românească, având sediul social în Strada Brăilei nr. 104, cod poștal 620170, Focșani, Vrancea, România, și CUI 5810555, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J39/427/1994;
  • Contract” înseamnă contractul de vânzare încheiat între Societate (în calitate de vânzător) și Client (în calitate de cumpărător) ca urmare a plasării pe Website de către Client a unei comenzi de achiziție de bunuri și a confirmării acesteia de către Societate;
  • Eligibil” înseamnă cu vârsta de 18 ani sau peste pentru clienții persoane fizice;
  • Bunuri” înseamnă produsele oferite spre vânzare și vândute de Societate pe Website;
  • Informații” se referă la Clienți și include numele complet, adresa poștală, adresa e-mail, numărul de telefon, vârsta și genul (dacă este cazul);
  • Proprietate intelectuală” înseamnă orice brevet, drept de autor, desen înregistrat, desen neînregistrat, marcă sau orice alt drept de proprietate industrială sau intelectuală cu privire la Bunuri sau deținute și utilizate în orice alt mod de Societate în legătură cu activitățile sale sau cu Website-ul;
  • Comandă” înseamnă o comandă de achiziție de Bunuri plasată pe Website de un Client. O comandă reprezintă o ofertă din partea Clientului în vederea încheierii unui Contract cu Societatea;
  • Confirmarea Expedierii Comenzii” înseamnă e-mailul transmis de Societate către Client pentru acceptarea Comenzii acestuia de achiziție de Bunuri și confirmarea faptului că Bunurile au fost expediate;
  • Card de Plată” înseamnă Maestro, MasterCard, Visa și Visa Electron;
  • T&C” înseamnă acești Termeni și condiții;
  • Website” înseamnă lesfilles.ro;
  • Zi lucrătoare” înseamnă zilele de luni până vineri, exceptând sărbătorile legale din România.
 2. Titlurile cuprinse în acești T&C au doar caracter informativ și nu vor afecta interpretarea acestora.
 3. Orice referire, în acești T&C, la feminin include și masculinul, în cazul în care contextul o permite.
 4. Nici acești T&C și nici oricare alte politici menționate în acești T&C nu vor afecta drepturile legale ale Clienț
 5. În momentul plasării unei Comenzi pentru prima dată sau la abonarea la newsletter-ul Website-ului, poate fi necesar ca un Client să comunice numele, adresa poștală, adresa e-mail, numărul de telefon, vârsta și genul (Informațiile).
 6. În momentul înregistrării, Clientul garantează că Informațiile sunt adevărate și corecte din toate punctele de vedere, că este persoana identificată de Informații și că este Eligibil pentru a face cumpărături pe Website. Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în cazul în care Informațiile puse la dispoziție sunt incorecte sau incomplete și/sau în cazul în care o persoană neeligibilă înregistrează Comenzi sau întrebuințează Website-ul în orice fel prin utilizarea de Informații aparținând unei entități Eligibile sau prin utilizarea unui cont de Client deja existent.
 7. Clientul își asumă răspunderea completă pentru a se asigura că contul său este personal, parola oferită este unică și strict confidențială și convine să notifice imediat Societatea în cazul în care are suspiciuni cu privire la o încălcare a securității sau la o utilizare neautorizată a contului său. Fără a aduce atingere altor drepturi și drepturi de despăgubire la care Societatea este îndreptățită cu privire la acești T&C, Societatea își rezervă dreptul de a suspenda accesului unui Client la Website în cazul în care Societatea are motive să creadă că o astfel de acțiune este necesară pentru protejarea Website-ului.
 8. Prin introducerea detaliilor de plată, Clientul declară și garantează că respectivele detalii sunt complete și corecte și că adresa de facturare și numele corespund Informațiilor pe care Clientul le-a pus la dispoziție și le-a înregistrat pe Website.
 9. Clientul convine să notifice Societatea cât mai curând posibil cu privire la orice modificare a Informațiilor prin actualizarea detaliilor de cont pe Website.
 10. Website-ul poate include link-uri către website-uri sau conținut aparținând terț Societatea nu deține controlul asupra conținutului extern și nu va fi ținută răspunzătoare pentru orice pagubă cauzată unui Client ca urmare a accesării conținutului extern.
 11. Societatea depune toate eforturile pentru a se asigura că informațiile afișate pe Website sunt corecte și complete, însă nu garantează că respectivele informații sunt corecte și/sau lipsite de erori în orice moment.
 12. Societatea nu garantează că Website-ul, conținutul acestuia, sau serverul care îl pune la dispoziție sunt lipsite de virusuri, coduri dăunătoare (malicious code) sau alte componente potențial periculoase. Societatea nu va fi ținută răspunzătoare pentru orice pagube cauzate de virusuri, coduri dăunătoare sau alte component potențial periculoase și recomandă ca toți Clienții să dețină software antivirus actualizat pe computerul personal.
 13. Clienților li se recomandă să citească Politica Privind Confidențialitatea și Cookie-urile pentru informații suplimentare.

 

COMENZI ȘI METODE DE PLATĂ

COMENZI

 1. Înainte de a comanda orice Bunuri, Clientul are sarcina de a verifica cu atenție produsul pe Website. Pe pagina de descriere a Bunului, Clientul va regăsi toate informațiile necesare în acest sens. Funcția zoom-in este, de asemenea, disponibilă, pentru a vă oferi posibilitatea a studia îndeaproape materialul și detaliile de aspect ale produsului.
 2. Luăm toate măsurile necesare pentru ne asigura că detaliile, măsurile și descrierile de produs oferite pe Website sunt cât mai corecte și complete posibil. Însă, pot exista variațiuni între detalii și Bunurile însele, cauzate de diferite motive, precum setările dumneavoastră de afișare, procesele de fotografiere, procesele de producție etc. Societatea nu poate garanta faptul că monitorul Utilizatorului vor afișa culorile, materialele și designul Bunurilor cu o acuratețe deplină, iar Bunurile livrate Cumpărătorului pot prezenta diferențe minore de aspect.
 3. În cazul în care Compărătorul necesită detalii suplimentare, acesta este rugat să ne contacteze prin e-mail la contact@lesfilles.ro.
 4. Prețurile afișate pe Website sunt exprimate în RON, moneda națională a României.
 5. Prețurile pot suferi modificări periodice, la discreția Societății, însă, respectivele modificări nu se vor aplica Bunurilor cu privire la care Clientul a primit deja o Confirmare de Comandă din partea Societății.
 6. TVA-ul și alte taxe aplicabile vor fi incluse în prețurile afișate pe Website, în măsura în care acestea sunt aplicabile vânzării de Bunuri pe Website, în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.
 7. Prețurile afișate includ costurile de livrare către Client, cu condiția livrarea să se efectueze în România, într-o localitate și la o adresă, în general, accesibile serviciilor poștale și de curierat.
 8. Societatea depune toate eforturile pentru a se asigura că toate informațiile referitoare la prețuri de pe Website sunt corecte. Însă, în cazul în care prețurile afișate pe Website sunt incorecte, Societatea nu va fi obligată să vândă Bunurile la prețul incorect. În cazul în care este identificată o eroare în ceea ce privește prețurile Bunurilor comandate de Client, Societatea va informa Clientul în consecință iar Clientul va avea opțiunea de a continua achiziția Bunurilor la prețul corect sau de anula Comanda. Comanda se va prelucra doar în baza instrucțiunilor specifice din partea Clientului. În cazul în care Societatea nu poate contacta Clientul cu ajutorul datelor de contact furnizate în timpul procesului de comandă, Societatea va trata Comanda ca anulată și va notifica Clientul în scris, prin intermediului e-mailului.
 9. Toate informațiile de pe Website reprezintă doar o invitație de a contracta și nu o comandă fermă de a încheia un Contract. Toate Comenzile se supun aprobării de către Societate și depind de disponibilitatea Bunurilor și de autorizarea plății
 10. Fără a aduce atingere prevederilor punctului 29 de mai sus, Societatea are și va avea libertatea de a refuza o Comandă, la propria discreție, și în orice moment înainte de emiterea către Client a unei Confirmării scrise a Comenzii și chiar și după acest moment în cazul în care Bunurile nu mai sunt disponibile, livrarea nu este posibilă sau plata nu a fost corect prelucrată.
 11. În cazul în care inactivitatea prelungită a Clientului întrerupe conexiunea la Website, selecția de Bunuri poate fi pierdută și Clientului i se poate solicita refacerea selecției respective. Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare în cazul în care Bunurile selectate ulterior au un preț mărit sau nu mai sunt disponibile. Produsele aflate în coșul de cumpărături al Clientului nu sunt rezervate și pot fi achiziționate de alți clienț
 12. Toate vânzările depind de disponibilitatea produselor în stocurile Societății la momentul prelucrării Comenzii.

 

GHID DE MĂSURI

 1. Modalitatea de măsurare pentru o potrivire optimă:

BUST – Măsurați în jurul celei mai pronunțate părți a bustului dumneavoastră.

TALIE – Măsurați în jurul celei mai reduse părți a torsului.

ȘOLDURI – Măsurați în jurul celei mai proeminente părți a șoldurilor.

Utilizați graficul de mai jos pentru a identifica măsura dumneavoastră, în funcție de măsurătorile efectuate.

Toate dimensiunile sunt exprimate în centimetri.

În cazul în care vă aflați între măsuri iar stilul este unul mulat, alegeți mărimea mai mare.

În cazul în care vă aflați între măsuri iar stilul este unul lejer, alegeți mărimea mai mică.

 

METODE DE PLATĂ

 1. Societatea acceptă plăți electronice prin carduri Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron (Carduri de Plată).
 2. Prin utilizarea unui Card de Plată, Cumpărătorul garantează că este posesorul/utilizatorul legal al cardului respectiv sau că utilizarea Cardului de Plată de către Client a fost autorizată în mod specific de posesorul acestuia.
 3. Societatea va solicita verificări de validare și autorizare din partea emitentului Cardului de Plată. Aceste verificări sunt efectuate înainte de încheierea contractului cu Clientul. În cazul în care emitentul Cardului de Plată refuză să autorizeze plata, Societatea are dreptul de a respinge Comanda, fără nicio răspundere față de Client.
 4. Societatea nu va fi ținută răspunzătoare pentru sumele imputate de emitenții Cardului de Plată în legătură cu procesarea plății. În cazul în care Cardul de Plată al Clientului este emis într-o altă valută decât cea în care este exprimat prețul afișat pe Website, prețul final poate fi modificat în moneda Cardului de Plată. În această situație, prețul final este calculat de emitentul Cardului de Plată iar Societatea nu va fi responsabilă pentru orice posibile costuri suplimentare suportate de Client.
 5. Societatea acceptă, în egală măsură, plata în numerar în momentul livrării Bunurilor la adresa Cumpărătorului, către curier, cu condiția disponibilității acestui serviciu la societatea de curierat, la locația de livrare.
 6. Societatea acceptă, de asemenea, și plat prin transfer bancar direct n conturile comunicate Clientului în momentul plasării Comenzii pe Website. În aceste situații, Clientul se va asigura că a comunicat numărul precis al Comenzii la efectuarea plății
 7. Plata Bunurilor este încasată de Societatea după încheierea Contractului. Pentru evitarea oricărei neclarități, Contractul este încheiat în momentul în care Clientul primește din partea Societății un e-mail de confirmare a livrării Bunurilor, denumit și Confirmarea Expedierii Comenzii.
 8. Societatea se asigură că plățile sunt securizate, utilizând portalul de plăți online Banca Transilvania și tehnologia Secure Socket Layer (SSL).
 9. Societatea convine să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că informațiile referitoare la Comandă și plată sunt permanent securizate. Însă, Clientul nu va ține Societatea responsabilă pentru orice pierderi suferite ca urmare a obținerii de către terți neautorizați a accesului la date, atunci când acest lucru este dincolo de controlul rezonabil al Societății.

 

POLITICA DE LIVRARE

 1. Odată ce Clientul a selectat produsele și a plasat Comanda, Clientul va primi automat un e-mail de confirmare a Comenzii și a faptului că Societatea a primit Comanda și de confirmare a detaliilor și numărului Comenzii. Acest prim e-mail nu reprezintă o acceptare a Comenzii de către Societate.
 2. Comanda Cumpărătorului va fi apoi prelucrată de depozitul Societății și în funcție de disponibilitatea Bunurilor comandate, Societatea va transmite Cumpărătorului un al doilea e-mail, și anume Confirmarea Expedierii Comenzii, prin care se va comunica că Comanda a fost acceptată și că Bunurile au fost expediate de Societate. În mod legal, acest e-mail reprezintă o acceptare de către Societate a Comenzii plasate de Client și, așadar, încheierea Contractului dintre Societate și Client. Acest al doilea e-mail poartă denumirea, în acești T&C, de Confirmarea Expedierii Comenzii.
 3. În cazul în care Bunurile comandate nu mai sunt disponibile și nu pot fi expediate, Societatea va transmite Clientului un e-mail de Confirmare a indisponibilității Bunurilor, prin care se vor comunica toți pași de urmare de ambele părți cu privire la Comandă.
 4. Înainte ca un Client să primească Confirmarea Expedierii Comenzii, acesta poate anula comanda contactând serviciul de clienți al Societății, prin e-mail, la contact@lesfilles.ro.
 5. Societatea expediază Bunurile oriunde în România, prin intermediul partenerului său, DPD România, sau al oricărui alt partener, la alegerea Societății.
 6. Societatea își rezervă dreptul de a refuza Comenzile atunci când adresa de livrare este adresa unei căsuțe poștale sau a unei entități juridice sau persoane fizice care oferă servicii de transport de bunuri.
 7. Taxa de livrare pentru toate Comenzile în România, este calculată pe baza valorii achiziției Clientului, cu respectarea punctului 27 din acești T&C, dupa cum urmează:
  1. Taxă fixă în valoare de 15 RON pentru cumpărături cu valoare totală sub 300 RON.
  2. Livrare gratuită pentru cumpărături cu valoare totală egală sau mai mare de 300 RON.
  3. Societatea își rezervă dreptul de a oferi Clienților livrare gratuită pentru diferite produse, campanii sau acțiuni de marketing, menționând clar acest lucru fie în pagina de produs, fie în materialele de comunicare folosite pentru promovarea produselor, campaniilor sau a acțiunilor respective.
 8. Livrările sunt efectuate în conformitate cu acești T&C și cu politica aplicabilă a societății de curierat care efectuează livrarea.
 9. Societatea intenționează să expedieze toate Comenzile de Bunuri în termen de 2-4 zile lucrătoare de la primirea Comenzii. Cu toate acestea, acest termen este doar unul indicativ și Societatea nu își asumă nicio răspundere în cazul întârzierilor. Comenzile primite după ora 14:00 sau Comenzile primite într-o zi nelucrătoare vor fi prelucrate în următoarea zi lucrătoare.
 10. Societatea se așteaptă ca Clientul (sau destinatarul, în cazul în care Clientul a specificat că Bunurile reprezintă un cadou) să primească Bunurile în termenul de livrare estimat de la expedierea Bunurilor. Însă acest termen este doar unul indicativ și Societatea nu este responsabilă pentru întârzieri cauzate de elemente aflate dincolo de controlul său, inclusiv dar fără a se limita la, întârzieri cauzate de transportatori.
 11. Din păcate, pentru moment, Societatea nu poate efectua livrări internaționale.
 12. Societatea își rezervă dreptul de a restricționa achizițiile de cantități semnificative de Bunuri efectuate de un singur Client și poate restricționa calitățile semnificative de Bunuri expediate la o singură adresă de livrare.
 13. Societatea asigură Bunurile până la livrarea acestora la adresa specificată de Client.
 14. Odată ce Clientul (sau destinatarul Bunurilor specificat de Client) semnează confirmarea de primire, toate riscurile și răspunderea cu privire la Bunuri sunt transferate Clientului.
 15. Vor exista două încercări de livrare. În cazul în care, la a doua încercare, Clientul nu poate accepta livrarea, din orice motiv, Bunurile vor fi înapoiate Societății iar Clientul va primi întreaga contravaloare a acestora, mai puțin valoarea transportului imputată de transportator.
 16. Clientul are responsabilitatea de a se asigura că adresa de livrare furnizată este corectă. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru încercările nereușite de livrare cauzate de comunicarea de către Client a unor informații eronate sau incomplete.
 17. Atunci când Clientul plasează o Comandă pentru mai multe Bunuri („mai multe” însemnând mai mult de un singur produs), Societatea va depune toate eforturile pentru a expedia Comanda într-o singură livrare, cu excepția situațiilor în care Clientul solicită altfel. Cu toate acestea, Societatea va avea dreptul de a livra bunurile în mai multe tranșe în cazul în care acest lucru devine necesar ca urma a dimensiunii și numărului de produse, situație în care fiecare livrare va fi considerată un Contract separat. Atunci când Clientul solicită în mod expres livrarea în tranșe a unei Comenzi, politica privind livrarea gratuită se aplică doar Bunurilor care vor fi livrate la destinația cu cea mai mare valoare a taxelor de transport.

 

POLITICA PRIVIND RETURURILE ȘI RAMBURSĂRILE

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA RETURURI ȘI RAMBURSĂRI

 1. Societatea oferă o garanție de retur de 14 zile calendaristice (nu zile lucrătoare) de la primirea Bunurilor comandate de către Client de pe Website. În cazul în care Clientul returnează Bunurile în scopul unui schimb sau al unei rambursări, Clientul va achita costurile de transport în ambele cazuri. Din păcate, după scurgerea celor 14 zile calendaristice, Societatea nu poate prelucra nici un retur sau schimb.
 2. După ce Societatea s-a asigurat că returul a fost efectuat în conformitate cu condițiile de mai jos, Clientul va fi informat prin e-mail cu privire la acceptul sau refuzul rambursării.
 3. Societatea va returna prețul pe care Clientul l-a achitat pentru Bunurile respective, ținând cont de toate reducerile sau promoțiile aplicate la momentul achiziției Bunurilor. Toate rambursările se vor efectua utilizând aceeași metodă de plată utilizată de Client la achiziția Bunurilor, în conformitate cu detaliile de mai jos.
 4. Rambursările vor fi efectuate doar pentru produsele returnate în mod corespunzător, conform acestor T&C, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea de către Societate a Bunurilor returnate. În cazul în care returul nu respectă condițiile menționate mai jos, Societatea nu va putea efectua rambursarea, iar pachetul va fi returnat Clientului, pe cheltuiala acestuia.

 

CONDIȚII DE RETUR

 1. Cu aplicarea dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului Nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în cazul în care Clientul se răzgândește în ceea ce privește Bunurile achiziționate, acesta le poate returna Societății, fără a preciza un motiv, în termen de 14 zile calendaristice (nu zile lucrătoare) de la data livrării, asigurându-se că respectă toți pașii și condițiile de mai jos:

 • Asigurați-vă că Bunurile sunt în aceeași stare în care au fost cumpărate de la Societate, cu toate etichetele atașate și fără urme de deteriorare, de orice fel, sau de purtare;
 • Completați Formulatul Online de Retur urmând link-ul: https://lesfilles.ro/formular-retur și transmiteți-l Societății prin e-mail sau Website;
 • Contactați un curier, la alegere, care va ridica pachetul pentru a fi livrat la adresa Societății (vă rugăm să notați faptul că, în context pandemic, dorim să punem pe primul loc siguranța dumneavoastră și a personalului nostru, astfel că Societatea nu acceptă retururi prin Poșta Română). Clientul este responsabil pentru costurile de transport aferente returului și Clientul va achita costurile de retur în avans, pe propria cheltuială. Suma de rambursat acoperă doar valoarea cumpărăturilor Clientului, nu și taxa de livrare.
 • Expediați pachetul la următoarea adresă:

ELSIMA CONF SRL
Strada Brăilei nr. 104, Focșani, Vrancea, România, cod poștal 620170
În atenția: ELSIMA CONF

 1. Bunurile vor fi returnate în termen de 14 zile calendaristice de la data livrării lor către Client. Retururile primite mai târziu de acest termen nu vor fi acceptate.
 2. Schimburile se pot efectua doar o singură dată pentru măsuri diferite ale aceluiași produs, cu condiția disponibilității în stoc. Pentru schimbul cu alte produse, de culori, stil sau design diferite, se va procesa un retur și se va plasa o nouă comandă. În cazul unii retur în scopul schimbului, Clientul va achita costurile de transport pentru ambele transporturi.
 3. Bunurile pe care Clientul intenționează să le returneze vor fi în starea lor inițială și nu vor fi suferit modificări, adică vor fi neuzate/nepurtate (și nu vor prezenta urma de machiaj sau alte pete), nespălate și vor fi returnate cu toate etichetele originale atașate. Orice produs care nu corespunde acestor cerințe va fi automat descalificat de la retur, nu vom putea rambursa costul aferent iar pachetul va fi înapoiat Clientului, care va suporta costurile de transport aferente.

 

RAMBURSĂRI

 1. După ce a primit produsele returnate și a verificat dacă acestea respectă toate cerințele, Societatea va transmite Clientului un e-mail de confirmare a acceptării Bunurilor, sau, în cazul identificării unei scăderi a valorii Bunurilor returnate, Clientul va primi un e-mail prin care va fi informat cu privire la suma dedusă din ramburs. Suma de rambursat acoperă doar valoarea cumpărăturilor dvs., nu și taxa de livrare.
 2. Indiferent de forma de plată utilizată de Client (card de credit/debit/transfer bancar direct/plata la livrare), procedura de rambursare va fi confirmată de Societate Clientului după ce Societatea se asigură că returul a fost efectuat în conformitate cu condițiile de mai sus, cu respectarea termenului de rambursare specificat la Punctul 62 de mai sus.
 3. Termenul limită în care Clientului i se va rambursa suma achitată pentru achiziția Bunurilor returnate depinde de forma de plată utilizată:

 • Plata cu card de credit/debit: termenul de rambursare va depinde de politicile societății emitente a cardului.
 • Plata prin transfer bancar direct: termenul de rambursare va depinde de politicile interne ale băncii.
 • Plata în numerar la livrare: suma de rambursat va fi transferată Clientului în contul indicat în Formularul de Retur. Clientul are responsabilitatea de a se asigura că respectivul cont bancar, în care va fi virată suma de rambursat, este completat corect. În caz contrar, Societatea nu deține mijloace de verificare a acestor informații. Orice transfer într-un cont bancar care se dovedește incorect nu poate fi anulat, iar Societatea nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens și nu va efectua un al doilea transfer.

 

BUNURI CU DEFECTE

 1. În situația puțin probabilă în care Bunurile achiziționate de pe Website prezintă defecte, Clientul poate, la propria alegere, solicita ca Bunurile să fie remediate sau înlocuite, fără costuri suplimentare. În cazul în care nu este disponibil un produs înlocuitor, Societatea va rambursa întreaga contravaloare Clientului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la informarea Societății că Bunurile prezintă defecte, așa cum este stipulat la Punctele 73-74 din acești T&C. Pentru evitarea oricărui dubiu, prezenta clauză nu reprezintă o garanție comercială acordată de Societate pentru produsele vândute. Prezenta clauză stabilește garanția de conformitate a produselor la momentul vânzării, cu deplina respectare a drepturilor consumatorilor prevăzute de legislația aplicabilă – Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.
 2. Societatea nu va acorda o înlocuire sau o rambursare în cazul în care Bunurile au fost folosite, modificate sau remediate în orice fel, de oricine altcineva în afară de Societate.
 3. Bunurile care prezintă modificări ca urmare a uzurii normale nu vor fi considerate ca Bunuri cu defect.
 4. Bunurile cu defect vor fi trimise spre verificare departamentului pentru servicii clienți al Societății, înainte de efectuarea rambursării, remedierii sau înlocuirii. Clientul ne va informa, în termen de maximum 5 zile de la livrarea comenzii la adresa Cumpărătorului, prin e-mail, la contact@lesfilles.ro cu privire la Bunurile cu defect, atașând fotografii relevante în acest sens. Se va atașa, de asemenea, și dovada achiziției.

 

APLICABILITATE

 1. Prezenții T&C se aplică doar Bunurilor pe care Clientul le-a achiziționat de pe Website. Pentru Bunurile achiziționate din alte surse, Clientul va verifica și va respecta termenii și condițiile sursei respective.
 2. Nimic din cele de mai sus nu va afecta drepturile legale ale Clientului.

 

AJUTOR

 1. În cazul în care Clientul are întrebări cu privire la retururi, reparații, rambursări sau întâmpină probleme legate de o comandă, Clientul este rugat să contacteze Societatea prin e-mail, la contact@lesfilles.ro.

 

DREPTURI DE AUTOR

 1. Toate textele, graficele, fotografiile sau alte imagini, iconițe, clipuri audio/video, sigle, slogane, denumiri comerciale sau software și alte conținuturi ale website-ului lesfilles.ro  (denumite colectiv „Conținutul”), aparțin exclusiv Societății sau furnizorilor de conținut respectivi. Nu puteți utiliza, reproduce, copia, modifica, transmite, afișa, publica, vinde, acorda licențe, efectua sau distribui public, sau exploata comercial niciunul dintre Conținuturile website-ului sau dispune în orice fel de Conținut, fără acordul prealabil al Societății.
 2. Clientul poate utiliza aceste materiale doar cu permisiunea expresă a Societății sau a titularilor drepturilor respective. Nu se acordă permisiunea cu privire la utilizarea oricărora dintre acestea și o astfel de utilizare poate constitui o încălcare a drepturilor titularului.
 3. În conformitate cu termenii de mai sus, Societatea acordă Clienților săi dreptul revocabil și non-exclusiv de a accesa și utiliza în mod acceptabil Website-ul, în unicul scop de a primi informații cu privire la Societate și la oferta acesteia de bunuri și servicii și în scopul achiziției de Bunuri din oferta Societății.
 4. Nu constituie o utilizare acceptabilă a Website-ului: a) Utilizarea Website-ului într-un mod care ar putea aduce atingere reputației Societății; b) Utilizarea Website-ului în scopuri comerciale sau de afaceri, care nu au legătură cu Societatea; c) Modificarea, dezasamblarea, transferul, vânzarea, distribuirea, publicarea sau acordarea de licențe cu privire la Conținutul, software-ul, produsele sau serviciile cuprinse de Website; d) Negarea atacurilor asupra serviciilor; e) Tentativa de obține accesul neautorizat la Website sau la sistemele acestuia; f) Conectarea neautorizată, prin linkuri, a oricărei părți a Website-ului la alte website-uri; g) Utilizarea într-o manieră care ar putea cauza pagube, defecțiuni, dezactivarea sau impunerea unei sarcini nejustificate asupra Website-ului.
 5. Societatea își rezervă dreptul de a suspenda accesul la Website în cazul suspiciunii de utilizare neautorizată a Website-ului.
 6. În situația în care observați, pe Website respectiv în Conținut, orice încălcare de către Societate a drepturilor de autor ale altor persoane sau companii, puteți contacta imediat Societatea la adresa de e-mail contact@lesfilles.ro pentru a raporta respectiva încălcare. De asemenea, în astfel de situații aveți dreptul de a contacta autoritățile competente, respectiv Oficiul Român pentru Drepturi de Autor (www.orda.ro / office@orda.gov.ro).

 

RĂSPUNDERE LEGALĂ

 1. Prin furnizarea de Informații Societății, Clientul își exprimă acordul cu privire la prelucrarea de către Societate a datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu Politica Societății privind Confidențialitatea și Cookie-urile. Pentru detalii suplimentare cu privire la modalitatea în care Societatea utilizează cookie-uri, la tipurile de informații colectate, la modalitatea de utilizarea a informațiilor și la circumstanțele în care aceste informații sunt dezvăluite, Clienții vor consulta Politica Societății privind Confidențialitatea și Cookie-urile.
 2. Societatea va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că toate Informații referitoare la Clientul sunt păstrate în siguranță. Însă, în lipsa unui act de neglijență din partea sa, Societatea nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice pagube pe care Clientul le-ar putea suferi în cazul obținerii de către un terț a accesului neautorizat la aceste date.
 3. Societatea nu va fi ținută răspunzătoare pentru nicio pierdere indirectă, rezultantă, sau economică, precum, dar fără a se limita la, pierderea de profit, pierderea de oportunitate, pierderea fondului comercial sau a reputației, și pierderea sau coruperea datelor. În orice caz, răspunderea totală a Societății față de un Client, decurgând din acești T&C, nu va depăși 100% din valoarea totală a Comenzii pentru respectivul Client, indiferent dacă este de natură contractuală, delictuală, reprezintă o încălcare a obligațiilor statutare etc.
 4. Societatea nu va fi răspunzătoare față de Client pentru neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile asumate prin Contract în măsura în care neîndeplinirea este cauzată de un factor dincolo de controlul rezonabil al Societății.
 5. Nu se va considera o încălcare a Contractului de către Societate situația în care executarea acestuia este împiedicată sau întârziată, complet sau parțial, de un eveniment de „forță majoră” sau de consecințele acestuia, inclusiv, dar fără a aduce atingere caracterului general al celor de mai sus, de incendiu, inundație, ciclon, uragan, cutremur, revolte, război, ostilități, restricții guvernamentale, embargouri comerciale, greve, întreruperi de activitate, dispute de muncă de orice tip, boicotarea bunurilor, indisponibilitatea mijloacelor de transport sau a facilităților de încărcare, accidente, întârzieri sau pagube de transport sau orice cauze care decurg, în orice mod, din evenimente dincolo de controlul Societății.
 6. În cazul în care desfășurarea Contractului este împiedicată sau întârziată, în totalitate sau parțial, de oricare dintre cauzele de mai sus, Societatea va avea posibilitatea de a opta fie pentru executarea Contractului (sau a părții neexecutate a acestuia, după caz) într-un termen rezonabil de la înlăturarea cauzei care a împiedicat sau întârziat desfășurarea, sau pentru rezilierea Contractului. În orice situație, Clientul va fi notificat în scris.
 7. Contractul, acești T&C și Politica Societății privind Confidențialitatea și Cookie-urile, publicate pe Website, reprezintă, împreună, întregul acord dintre Societate și Client.
 8. Neaplicarea Contractului sau a oricăruia dintre acești T&C nu va reprezenta o renunțare la acestea.
 9. Prevederile acestor T&C sunt independente și, în cazul în care oricare dintre aceste prevederi este considerată nulă și neavenită sau inaplicabilă de orice instanță competentă, respectiva prevedere nulă sau inaplicabilă nu va afecta restul prevederilor cuprinse în acești T&C.
 10. Clientul nu poate cesiona, sub-contracta sau transfera în orice alt mod oricare dintre drepturile sau obligațiile care îi revin în baza prezenților T&C fără acordul prealabil scris al Societății. Societatea își rezervă dreptul de a cesiona orice pretenții de plată datorate și decurgând din livrarea Bunurilor către terți.
 11. Contractul este încheiat în România și toate aspectele legate de acesta vor fi guvernate de legislația românească.
 12. Orice dispută care rezultă din sau în legătură cu acești T&C va fi soluționată amiabil între Societate și Client. În cazul în care nu se ajunge la soluționare amabilă, disputa va fi soluționată de instanțele publice competente din București, România.